קטגוריה: נדל"ן

איכות חיים ברכישת דירת יוקרה בצפון הישן של תל אביבאיכות חיים ברכישת דירת יוקרה בצפון הישן של תל אביב

המאמר בוחן את איכות החיים שחווים דיירים הרוכשים דירות יוקרה בצפון הישן של תל אביב, תוך התחשבות בגורמים כמו מיקום, שירותים וקהילה. הקדמה: הפיתוי של הצפון הישן של תל אביב