חודש: יולי 2022

התאמות או הקלות בבחינה הפסיכמוטריתהתאמות או הקלות בבחינה הפסיכמוטרית

מבוא: מהי התאמה או הנחיה במבחן הפסיכומטרי? מבחנים פסיכומטריים משמשים לעתים קרובות בתהליך הגיוס ונועדו למדוד את כישרונו או אישיותו של האדם. ישנם שני סוגי התאמות או הנחיות בבחינה הפסיכומטרית: